auteursrecht
dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetpagina’s, te weten alle teksten, afbeeldingen of informatie in enige vorm, komen toe aan as winkelinrichters, althans aan as winkel- en magazijninrichters b.v., hierna: as winkelinrichters. Informatie op deze internetpagina’s mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van as winkelinrichters.

pagina’s
de as Winkelinrichters internetpagina’s worden regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetpagina’s kunnen tevens links bevatten naar niet as winkelinrichters pagina’s. as winkelinrichters is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetpagina’s of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze pagina verbonden internetpagina.

e-mail
door as winkelinrichters per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. as winkelinrichters staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

informatie
wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Ofschoon de informatie op deze pagina’s met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. Aan de omschreven produkten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde prijzen zijn indicatief en exclusief btw en montagekosten.

gegevens kamer van koophandel
as winkel- en magazijninrichters b.v. is ingeschreven in het handelsregister van de k.v.k. haaglanden onder nr. 27223633. Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig de leverings- en betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de k.v.k. haaglanden onder nr. 27223633.

overige gegevens
as winkel- en magazijninrichters b.v.
westlandseweg 8
2291 PG Wateringen
BTW NL008362841B01
ING bank 335.909
IBAN NL12 INGB0000335909
BIC INGBNL2A